U školi stranih jezika Sfera možete pohađati kurseve engleskog jezika u zavisnosti od svojih potreba. Kursevi engleskog jezika razvrstani su u 5 osnovnih grupa:

Opšti kursevi engleskog jezika

Škola stranih jezika Sfera organizuje opšte kurseve engleskog jezika na svim nivoima tokom cele godine.

Opšti kursevi engleskog jezika namenjeni su onima koji počinju da uče engleski jezik po prvi put, koji su nekada učili engleski jezik ali su napravili kraću ili dužu pauzu u učenju, svima onima koji bi želeli da unaprede svoje znanje engleskog jezika.

Za sve one koji žele da konačno savladaju jezičke barijere koje su ih sputavale na putovanjima, da progovore engleski jezik jasno i bez straha, da se bez pomoći drugih snalaze u svakodnevnim situacijama oslanjajući se isključivo na svoje znanje engleskog jezika.

Posedujete izvesno predznanje engleskog jezika ali želite da dodatno razvijete i unapredite postojeće znanje i povećate fond reči i izraza.

Opcije pohađanja nastave opštih kurseva engleskog jezika

Škola stranih jezika Sfera Centar Beograd pomoći će vam da te ciljeve i ostvarite brzo i jednostavno kroz opšte kurseve engleskog jezika koji će vas dodatno podsticati na usavršavanje.
Možete odabrati grupnu nastavu, poluindividualnu, individualnu ili intenzivan program ubrzanog učenja. Svi tečajevi baziraju se na komunikativnom pristupu – insistira se na aktivnom učešću svakog polaznika u komunikaciji pri čemu se polaznici usmeravaju i podstiču da koriste svoje novo stečeno znanje ili predznanje koristi u konkretnim situacijama.

Iako se opšti kursevi engleskog jezika baziraju prvenstveno na komunikaciji, na tečajevima se aktivno razvijaju sve jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Opšti kursevi engleskog jezika organizovani su u malim grupama što omogućava da se posebna pažnja posvećuje svakom polazniku i njegovim individualnim potrebama.

Kroz niz zanimljivih aktivnosti, uz upotrebu adekvatnog audio i video materijala vaše učenje engleskog jezika postaće zabavna i inspirativna aktivnost, a časove nećete želeti da propustite.

Opšti kursevi engleskog jezika u Sfera školi stranih jezika se ne zasnivaju na jedinstvenom udžbeniku koji treba savladati i klasičnom pristupu učenju jezika. Verujemo da proces učenja željenog stranog jezika može biti zanimljiv i lak uz adekvatan pristup.

O časovima engleskog jezika

Na svakom času obrađuje se neka od interesantnih ali istovremeno korisnih tema koje ćete moći da primenite u konkretnim situacijama (putovanje, šoping, restoran, hotel, telefoniranje…) kroz materijale koje smo pripremili specijalno za Vas.

U nastavi, koristimo izvorne audio i video materijale – odlomke iz novina i magazina, popularnu i svima dobro poznatu muziku i pesme, inserte iz čuvenih filmova i dokumentarnih programa.

Škola stranih jezika Sfera Beograd nudi vam priliku da u prijatnoj atmosferi uz pomoć naših profesora na brz i jednostavan način savladate jezičke barijere koje su vas do sad sputavale u slobodnoj komunikaciji.

Nivoi opštih kurseva engleskog jezika u školi Sfera

Svi opšti kursevi engleskog jezika u školi Sfera Centar stranih jezika održavaju se na svim nivoima koji su usaglašeni sa zajedničkim evropskim portfoliom za strane jezike:

POČETNI 1 – BEGINNER
Osnovni kurs – uvod u Engleski jezik
Traje: 30č x 45′ (1,5 mesec), 3 x 90′ nedeljno. Uključuje učenje osnovnih reči i gramatike, razvia jezičke veštine za snalaženje pri putovanju u inostranstvo.

POČETNI 2 – ELEMENTARY
Proširuje rečnik i povećava vokabular reči,
Povećava se sigurnost u korišćenju engleskog jezika
Traje: 30č x 45′ (1,5 mesec), 3 x 90′ nedeljno.

NIŽI SREDNJI NIVO PRE – INTERMEDIATE
Na ovom kursu imate – širi obogaćen fond reči, mozete da komunicirate bez blokade u izražavanju.
Traje: 30č x 45′ (1,5 mesec), 3 x 90′ nedeljno.

SREDNJI NIVO – INTERMEDIATE
Na ovom kursu – imate sigurnost, tečno govorite jezik, fond reči jako veliki.
Traje: 30č x 45′ (1,5 mesec), 3 x 90′ nedeljno.

VIŠI SREDNJI – UPPER INTERMEDIATE
Traje: 30č x 45′ (1,5 mesec), 3 x 90′ nedeljno.
Na ovom nivou znanja prelazite na viši nivo, gde jezik izgovarate tečno, mozete koristiti i poslovnu terminologiju.

VIŠI 1 NIVO – FIRST CERTIFICATE
Traje : 60č x 45′ (3 meseca), 3 x 90′ nedeljno
Obrađuju se razne teme, aktivno se učestvuje u raznim zadacima, poslovna pisma i ostalo.

VIŠI 2 NIVO – ADVANCED
Traje : 60č x 45′ (3 meseca), 3 x 90′ nedeljno.

PROFICIENCY
Traje : 60č x 45′ (3 meseca), 3 x 90′ nedeljno.

Online opšti kursevi engleskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče engleski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva engleskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.