Konverzacijski kursevi stranog jezika u školi stranih jezika Sfera održavaju se sa ciljem da polaznici poboljšaju sposobnost komunikacije na stranom jeziku kako u svakodnevnim situacijama, tako i u poslovnom okruženju.

O konverzacijskim kursevima

Program je dizajniran tako da polaznici sve vreme ostvaruju komunikaciju kako sa profesorom tako i sa ostalim polaznicima u obliku dijaloga na neku od zanimljivih tema koja je istovremeno i korisna.
Na konverzacijskim kursevima stranog jezika uloga profesora je da navodi polaznike u konverzaciji. Profesor stvara opuštenu i prijatnu atmosferu, polaznike uvodi u određenu temu i pomaže im kada ne mogu da pronađu odgovarajući izraz ili strukturu. Na taj način polaznici se u potpunosti oslanjaju na svoje znanje, uče se na svojim greškama bez straha i neprijatnosti jer svi su tu da bi učili.

Najčešći problem prilikom učenja stranog jezika je komunikacija i spremnost polaznika da svoje znanje upotrebe. Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje stranog jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada oni sami treba da govore.

Dešava se da polaznik ima visok nivo gramatičkog znanja i vokabulara, ali se teško izražava usmeno. Cilj konverzacijskih kurseva je upravo da pasivno znanje polaznika postane aktivno.

Konverzacijski kursevi stranog jezika namenjeni su onima:

– koji žele da dodatno usavrše svoje konverzacijske veštine
– koji žele da se fokusiraju na konverzaciju
– koji žele da osveže prethodno stečeno znanje stranog jezika nakon kraće ili duže pauze u učenju
– Konverzacijski kursevi stranih jezika održavaju se na više nivoa (A2, B1, B2, C1) a nivo zavisi od stepena predznanja polaznika.

Strani jezik se uvek najbolje nauči u neposrednoj komunikaciji

Intenzivni konverzacijski kurs je namenjen onima koji već poseduju određeno znanje stranog jezika i žele da to znanje i primene, tj. da tečno i bez barijera razgovaraju na stranom jeziku sa poslovnim partnerima, izlažu svoje ideje na sastancima, konferencijama i sl. ili jednostavno da na putovanjima sklapaju nova poznanstva.

Vrlo često polaznik ima pasivno znanje jezika, koje se svodi na čitanje, slušanje i pisanje. Pasivno znanje u toku nastave u našoj školi postaje aktivno, polaznik PROGOVARA. Vi ćete razgovarati isključivo na stranom jeziku, i aktivno učestvovati u svakoj aktivnosti na času.

Nastavu dopunjavaju audio i video materiali koji se koriste u radu na časovima i u samostalnom radu.

Koncepcija programa je takva da polaznici sve vreme ostvaruju komunikaciju, bilo u obliku dijaloga, bilo u obliku izlaganja na datu temu. Vokabular se proširuje na način gde se jedna tematska oblast obrađuje više časova, što svakako doprinosi boljem i lakšem usvajanju.

Vežbe se uglavnom odnose na poboljšanje sposobnosti razumevanja i govora, gde se veliki broj njih sastoji u slušanju, video igrama, crtanju i ostalim vidovima zabave, i kroz koje se STRANI JEZIK PROGOVARA.

Zašto ste izabrali da učite u školi stranih jezika Sfera?
Zato što:

– Mi radimo poseban program samo za Vas.
– Rad u malim grupama do 4 polaznika.
– Individualni časovi-termini po dogovoru.
– Najlepša škola u gradu, u samom centru, na Terazijama.

Naši polaznici nastavljaju da pohađaju kurseve koje mi organizujemo i preporučuju nas svojim prijateljima, kolegama i porodici.

Prednosti konverzacijskih kurseva:

– sticanje slobode u korišćenju stranog jezika
– sticanje samopouzdanja
– oslobađanje od nelagodnosti pri korišćenju stranog jezika
– uspešno savladavanje najvažnije jezičke veštine