O slovenačkom jeziku

Slovenački (slovenščina / slovenski јezik)

Sovenački ili Slovenac је južnoslovenski јеzik којiм govori оko 2,5 miliona ljudi, uglavnom u Sloveniji, а takođe i u Italiji, Austriji, u Mađarskoj, i Hrvatskoј. Slovenački (sloven. slovenski јezik, slovenščina) pripada zapadnom ogranku јužnoslovenskih jezika. Broj ljudi, koje govore slovenački – oko 2 miliona ljudi, оd kojih većina zivi u Sloveniji.

O kursevima slovenačkog jezika

Želite da progovorite slovenački jezik? Mi smo prava škola za Vas. Naši visokostručno obrazovani profesori naučiće Vas da jezik progovorite LAKO I BRZO. Ako Vam treba posao u Sloveniji, upišite kurs od 30, 40 ili 60 školskih časova, u malim grupama 2-4 polaznika, ili INDIVIDUALNE ČASOVE-gde profesor radi samo sa Vama, termin po dogovoru.

U školi Sfera Centar imamo KURSEVE slovenačkog jezika za sve LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, MEDICINSKE SESTRE. Imamo kurs slovenačkog jezika i za sve ostale zainteresovane.

POZOVITE NAS ODMAH, BRZO I LAKO NAUČITE SLOVENAČKI JEZIK.
NAJPOVOLJNIJE CENE U GRADU!

Slovenački jezik i zaposlenje u Sloveniji

Aktuelno: Zapošljavanje stranih lekara u Republici Sloveniji
Dana 19.12.2010 u Službenom glasniku Republike Slovenije 107/10, objavljen je Zakon o priznavanju profesionalne kvalifikacije lekara, lekara specialista, doktora dentalne medicine i doktora detalne medicine specialista, koji određuje olakšice u priznavanju spomenutih kvalifikacija. Zakon važi za strance iz zemalja van Evropske unije, a ne važi za strance koji su kvalifikacije pridobili pre 25. juna 1991. godine u jednoj od republika bivše SFRJ.

Uz podnesak na obrascu, kandidat mora da predloži:

1. dokaz o završenom studiju na medicinskom fakultetu u inostranstvu,
2. dokaz o sadržaju i toku studijskog programa u inostranstvu,
3. ponudu za posao u Republici Sloveniji,
4. druge dokaze o obrazovanju i iskaze o stručnoj osposobljenosti te medicinskih iskustava,
5. dokaz o dobrom imenu,
6. dokaz o obavljenoj specializaciji u inostranstvu
7. program u inostranstvu obavljene specijalizacije
8. biografija sa opisom radnih iskustava, pogotovo u zadnjim sedam godina.

Sva dokumentacija treba da bude prevedena na slovenački jezik. Ukoliko izvođač zdravstvene delatnosti podigne ulogu za priznanje profesionalne kavlifikacije za osobu koja ne dolazi iz zemalja van Evropske unije, ulogu mora dodati ovlašćenje.Troškove postupka snosiće kandidat sam.

Uz svu ovu dokumentaciju treba i predložiti dokaze o znanju slovenačkog jezika. Dokaz o znanju jezika može izdati zavod za obrazivanje. Nivo znanja slovenačkog jezika odrediće poslodavac. U postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija ne traži se dokaz o znanju slovenačkog jezika, ali se svi eventualni dopunski uslovi vode na slovenačkom jeziku.

Online opšti kursevi slovenačkog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče slovenački jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva slovenačkog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.