Kursevi nemačkog jezika u školi stranih jezika Sfera održavaju se tokom cele godine na svim nivoima, u malim grupama ili u vidu individualne nastave.

O nemačkom jeziku

Nemački jezik je drugi najtraženiji jezik u školama stranih jezika i pretežno se uči iz profesionalnih razloga.

Poznavanje nemačkog jezika zasigurno će se smatrati prednošću u poslovnom svetu, a opšte poznavanje nemačkog jezika neophodno je svima onima koji privatno ili turistički posećuju zemlje nemačkog govornog područja.

O kursevima nemačkog jezika

Škola stranih jezika Sfera organizuje kurseve nemačkog jezika tokom cele godine, od početnog A1 nivoa do najvišeg C2 nivoa prema evropskim standardima, kao i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih ispita iz nemačkog jezika.

Kursevi nemačkog jezika orijentisani su ka potrebama polaznika i u skladu su sa starosnom grupom i profilom polaznika.

Na svim kursevima nemačkog jezika koriste se visoko kvalitetni udžbenici istaknutih izdavača iz Nemačke i Austrije.

Na kursevima nemačkog jezika primenjuje se jedinstvena metoda učenja stranog jezika koja se zasniva na komunikativnom pristupu – insistira se na aktivnom učešću svakog polaznika u komunikaciji pri čemu se polaznici usmeravaju i podstiču da koriste svoje novo stečeno znanje ili predznanje u konkretnim situacijama.

O časovima nemačkog jezika

Časovi su dinamični, aktivni i zanimljivi – cilj nam je da polaznici pre svega zavole nemački jezik i dodatno se zainteresuju za dalje izučavanje. Jedino kroz zajednički rad možemo postići vrhunske rezultate.

Časovi su tematski orijentisani i uzbudljivi čime se polaznici dodatno aktiviraju na časovima i time se proces učenja jezika olakšava. Pre svega profesori pomažu polaznicima da nauče kako se strani jezik uči.

Iako se opšti kursevi nemačkog jezika baziraju prvenstveno na komunikaciji, na tečajevima se aktivno razvijaju sve jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Kursevi nemačkog jezika organizovani su u malim grupama što omogućava da se posebna pažnja posvećuje svakom polazniku i njegovim individualnim potrebama.

Kroz niz zanimljivih aktivnosti, uz upotrebu adekvatnog audio i video materijala vaše učenje nemačkog jezika postaće zabavna i inspirativna aktivnost, a časove nećete želeti da propustite.

NIVOI:
– A1.1 nivo (Schritte 1)
– A1.2 nivo (Schritte 2)
– A2.1 nivo (Schritte 3)
– A2.2 nivo (Schritte 4)
– B1.1 nivo (Schritte 5)
– B1.2 nivo (Schritte 6)
– B2 nivo Dijalog Beruf
– C1 nivo
– C2 nivo

Pripreme za polaganje međunarodnih testova iz nemačkog jezika

Kursevi se održavaju u standardnim malim grupama do 4 polaznika ili u vidu individualnih i poluindividualnih časova.

FOND ČASOVA 30x45min. 40x45min i 60x45min.
INDIVIDUALNA NASTAVA- fond časova 30x45min. 40x45min i 60x45min.

Škola stranih jezika Sfera organizuje i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih testova iz nemačkog jezika.

Pri upisu na kurs nemačkog jezika polaznici polažu ulazni test na osnovu kojeg se određuje postojeći nivo znanja nemačkog jezika i određuje se koji kurs će polaznik pohađati.

Po završetku kursa polaznici polažu završni ispit i dobijaju diplomu/sertifikat.

Online opšti kursevi nemačkog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče nemački jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva nemačkog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.