Kursevi ruskog jezika održavaju se u školi stranih jezika Sfera tokom cele godine. Možete se opredeliti za grupnu nastavu ili za individualne časove.

O kursevima ruskog jezika

Škola stranih jezika Sfera Centar nudi vam kurseve ruskog jezika od početnog do višeg nivoa:

Početni nivo – Po završetku početnog nivoa bićete u mogućnosti da koristite i razumete svakodnevne izraze i proste fraze; moći ćete da predstavite sebe i druge, da postavljate pitanja i dajete odgovore o pojedinostima, tipa gde se nalazi neka ulica ili hotel.

Srednji nivo – Po završetku srednjeg nivoa bićete u mogućnosti da razumete rečenice i često korišćene izraze iz neposrednog okruženja, da komunicirate u svakodnevnim prilikama, razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i t.d. Izražavaćete se tečno i spontano i uspešno ćete čitati detaljne tekstove o kompleksnim temama.

Viši nivo – Pri završetku višeg nivoa bićete u stanju da lako razumete gotovo sve rečeno ili pročitano, da sumirate informacije sa različitih govornih i pisanih izvora, da se spontano izražavate, veoma tečno i precizno, razlikujete fine pojedinosti značenja, čak i u kompleksnim situacijama.

Zašto učiti ruski jezik?

Odgovor je jednostavan – da bi mogli da pričate na ruskom. Verovatno ste dobili posao u ruskoj firmi, jer u Srbiji sad postoji veliki izbor ruskih preduzeća. Često srpske firme posluju s preduzećima iz Kazahstana, Ukrajne, Belorusije, Armenije, gde se najčešće koristi ruski jezik i gde direktori i menadžeri sa većinom partnera komuniciraju na ruskom.

Možda ćete posetiti Rusiju, mesta poput Zlatnog prstena Rusije.
I ovo nije sve, odete li u Crnu Goru, Kinu ili u Španiju, ili čak Ameriku – svuda ćete čuti rusku reč.

Naša škola Vam predlaže kurs ruskog jezika – da biste ga progovorili. Koristeći naš program vi vrlo brzo počninjete da pričate, ali i da čitate rusku književnost: Федора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Булгакова “Мастер И Маргарита”, Бориса Пастернака “Доктор Живагo”… Najlepša dela ruske književnosti moći ćete da čitate u originalu.

O časovima ruskog jezika

Naši polaznici aktivno učestvuju u nastavi, pevaju, recituju, čitaju, pričaju, igraju i kroz zabavu uče već od prvog časa nastave. Zato je nastava efikasna i kvalitetna. Zato mi garantujemo da polaznici nauče i progovore ruski jezik.

Takođe naši polaznici dobijaju i audio material, koji slušaju kod kuće, u kolima, na treningu itd. Audio material omogućava da slušate stranu reč (ovo važi za bilo koji strani jezik) i da upamtite osnovne reči i rečenice, kako bi brže počeli da ih koristite. Dobijate CD i po želji materijal za MP-3 plejer.
Nastava ruskog jezika može biti individualna ili u malim grupama od 3-4 polaznika i odvija se u prostorijama škole ili vašim prostorijama.

Možete izabrati po želji 30, 40 ili 60 školskih časova zavisno od toga zašto vam je jezik potreban. Nastava se odvija 2 x 2č, 3 x 2č, 5 x 2č nedeljno.

Online opšti kursevi ruskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče ruski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva ruskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.