O portugalskom jeziku

Portugal je država na zapadu Evrope, na istoku i severu graniči se sa Španijom, na zapadu i jugu izlazi na Atlantski okean.

Portugalski jezik (portugalski: : português или língua portuguesa ) pripada grupi romanskih jezika. Maternji je jezik u Portugalu, Brazilu, Angoli, Mozambiku, Gvineji Bisao itd.
Sa preko 200miliona izvornih govornika, portugalski je šesti na listi jezika po broju govornika na svetu i drugi najrasprastranjeniji romanski jezik iza španskog.

Postoje dve glavne varijante portugalskog jezika: dominantni, brazilski portugalski (português brasileiro), kojim se služi oko 80% svih govornika portugalskog jezika, i evropski.

Nastava u školi sadrži obe varijante, vi možete da učite po želji brazilsku ili evropsku varijantu, samo u početku nastave treba naglasiti koja varijanta vam je potrebna.

O kursu portugalskog jezika

Portugalski jezik ima 3 nivoa:

– osnovni početni nivo
– srednji nivo
– napredni nivo

U školi Sfera Centar imamo poseban program portugalskog jezika za decu.

Online opšti kursevi portugalskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče portugalski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva portugalskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.