O turskom jeziku

Turski jezik, kojim danas govori preko 60 miliona ljudi u svetu, jedan je od najmelodičnijih svetskih jezika.

Spada u uralo-altajsku porodicu jezika sa jezicima kao što su mongolski, finski, mađarski i drugi.

O kursevima turskog jezika

Turski jezik ima 3 nivoa:

1. Početni
2. Srednji
3. Viši

Nastava u grupama se održava 2 x 90’ nedeljno i traje 4 meseca. Individualna nastava intenzivna po dogovoru.

Online opšti kursevi turskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče turski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva turskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.