Ambasada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske
Resavska 46, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/264-5055, 306-0900, 361-5660, Faks: 011/265-9651
SAJT

Ambasada SAD
Kneza Miloša 50, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/361-9344, 361-3043, 361-3909, Faks: 011/361-5489
SAJT

Konzulat Republike Irske
Fruškogorska 1, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/218-3581

Ambasada Australije
Vladimira Popovića 40, 11070 Beograd, Novi Beograd
Telefon: 011/330-3400, Faks: 011/330-3409
SAJT – belgrade.embassy@dfat.gov.au

Ambasada Kanade
Kneza Miloša 75, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/306-3000, 306-3039, Faks: 011/306-3042
SAJT – d@dfait-maeci.gc.ca

British Council
Terazije 8, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/302-3800, Faks: 011/302-3898
SAJT – info@britishcouncil.rs

Američki informativni centar
Kneza Miloša 50, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/361-9344

Kanadski kulturni centar
Kneza Miloša 75, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/306-3000

Ambasada Republike Francuske
Ambasada Republike Francuske
Pariska 11, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/302-3500, 263-6555, Faks: 011/302-3510
SAJT – ambafr1@eunet.rs

Ambasada Švajcarske konfederacije
Birčaninova 27, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/306-5820, 306-5825, Faks: 011/265-7253
SAJT – vertretung@bel.rep.admin.ch

Francuski kulturni centar
Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/302-3600
SAJT

Ambasada Savezne republike Nemačke
Neznanog junaka 1/A, 11040 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/306-4300
SAJT

Konzularno odeljenje Nemačke ambasade
Birčaninova 19/A, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/306-4400
SAJT

Ambasada Republike Austrije
Kneza Sime Markovića 2, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/333-6500
SAJT – belgrad-ob@bmaa.gv.at

Ambasada Švajcarske konfederacije
Birčaninova 27, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/306-5820, 306-5825, Faks: 011/265-7253
SAJT – vertretung@bel.rep.admin.ch

Austrijski kulturni forum Beograd
Kneza Mihaila 22, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/303-0900
SAJT

Nemački kulturni i informativni centar
Kneza Mihaila 50, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/262-2823

Ambasada Republike Italije
Birčaninova 11, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/306-6100, 306-6122, Faks: 011/324-9413
SAJT – segredaria.belgrado@esteri.it

Ambasada Švajcarske konfederacije
Birčaninova 27, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/306-5820, 306-5825, Faks: 011/265-7253
SAJT – vertretung@bel.rep.admin.ch

Italijanski institut za kulturu
Njegoševa 47, 11000 Beograd, Vračar
Telefon: 011/244-7217
SAJT

Ambasada Kraljevine Španije
Prote Mateje 45, 11000 Beograd, Vračar
Telefon: 011/344-0231, 344-0232, Faks: 011/344-4203
SAJT – emb.belgrado@mae.es

Ambasada Savezne republike Brazila
Krunska 14, 11000 Beograd, Vračar
Telefon: 011/323-9781, 323-9782, 323-9783, Faks: 011/323-0653
SAJT – brasbelg@eunet.rs

Ambasada Meksika
Ljutice Bogdana 5
11040 Beograd, Savski Venac

Španski kulturni centar Cervantes
Čika Ljubina 19, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/303-4182, 303-4196, Faks: 011/303-4197
SAJT

Ambasada Ruske Federacije
Deligradska 32, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/361-1323, 361-1090, Faks: 011/361-1900
SAJT – ambarusk@eunet.rs

Ruski dom
Kraljice Natalije 33, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/264-2178, 268-2162

Ambasada Republike Portugal
Vladimira Gaćinovića 4, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/266-2895, 266-2894, 266-2897, Faks: 011/266-2892

Ambasada Republike Mađarske
Krunska 72, 11000 Beograd, Vračar
Telefon: 011/244-0472, 244-7479, Faks: 011/344-1876
SAJT – embassy@hunemblg.org.rs

Konzularno odeljenje Mađarske ambasade
Vladete Kovačevića 3, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/369-1971
SAJT

Mađarski kulturni centar
Trg Lajoša Košuta 4, 24000 Subotica
Telefon: 024/557-033

Ambasada Kraljevine Danske
Neznanog junaka 9/A, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/367-9500
SAJT

Ambasada Arapske republike Egipat
Andre Nikolića 12, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/265-0585

Ambasada Kraljevine Švedske
Ledi Pedžet 2, 11040 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/2069-200
SAJT – ambassaden.belgrad@foreign.ministry.se

Ambasada Narodne republike Kine
Augusta Cesarca 2/V, 11000 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/369-5057

Konzularno odeljenje Kineske ambasade
Perside Milenković 9, 11040 Beograd, Savski Venac
Telefon: 011/369-3163

Ambasada Republike Turske
Krunska 1, 11000 Beograd, Vračar
Telefon: 011/333-2400, Faks: 011/333-2433

Ambasada Japana
Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd, Novi Beograd
Telefon: 011/301-2800, Faks: 011/311-8258
SAJT

Ambasada Republike Slovenije
Dositejeva 41, 11000 Beograd, Stari Grad
Telefon: 011/303-8477, 303-8470, Faks: 011/328-8657
SAJT – vbg@gov.si