Kursevi španskog jezika u školi stranih jezika Sfera održavaju se tokom cele godine na svim nivoima, u malim grupama ili u vidu individualne nastave.

O španskom jeziku

Španski jezik sa preko 400 miliona korisnika zasigurno je postao jedan od najprisutnijih i najznačajnijih jezika u svetu. Izrazita popularnost i sveprisutnost španskog jezika samo je jedan od razloga za učenje španskog jezika.

O kursevima španskog jezika

Škola stranih jezika Sfera organizuje kurseve španskog jezika tokom cele godine, od početnog A1 nivoa do najvišeg C2 nivoa prema evropskim standardima, kao i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih ispita iz španskog jezika jezika.

Na svim kursevima španskog jezika koriste se visoko kvalitetni udžbenici istaknutih izdavača sa španskog govornog područja.

Na kursevima španskog jezika primenjuje se jedinstvena metoda učenja stranog jezika koja se zasniva na komunikativnom pristupu – insistira se na aktivnom učešću svakog polaznika u komunikaciji pri čemu se polaznici usmeravaju i podstiču da koriste svoje novo stečeno znanje ili predznanje koristi u konkretnim situacijama.

O časovima španskog jezika

Časovi su dinamični, aktivni i zanimljivi – cilj nam je da polaznici pre svega zavole španski jezik i dodatno se zainteresuju za dalje izučavanje. Jedino kroz zajednički rad možemo postići vrhunske rezultate.

Časovi su tematski orijentisani i uzbudljivi čime se polaznici dodatno aktiviraju na časovima i time se proces učenja jezika olakšava. Pre svega profesori pomažu polaznicima da nauče kako se strani jezik uči.

Iako se opšti kursevi španskog jezika baziraju prvenstveno na komunikaciji, na tečajevima se aktivno razvijaju sve jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Kursevi španskog jezika organizovani su u malim grupama što omogućava da se posebna pažnja posvećuje svakom polazniku i njegovim individualnim potrebama.

Kroz niz zanimljivih aktivnosti, uz upotrebu adekvatnog audio i video materijala vaše učenje španskog jezika postaće zabavna i inspirativna aktivnost, a časove nećete želeti da propustite.

Svi nivoi kurseva su u skladu sa propisima Zajedničkog evropskog jezičkog okvira.

A1 – Početni nivo (Acceso)
A2 – Osnovni nivo (Plataforma)
B1 – Srednji nivo (Umbral)
B2 – Viši nivo (Avanzado)
C1 – Napredni nivo (Dominio)

Kursevi se održavaju u standardnim malim grupama do 4 polaznika ili u vidu individualnih i poluindividualnih časova.

FOND ČASOVA 30x45min. 40x45min i 60x45min.
INDIVIDUALNA NASTAVA- fond časova 30x45min. 40x45min i 60x45min.

Škola stranih jezika Sfera organizuje i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih testova iz španskog jezika DELE.

Pri upisu na kurs španskog jezika polaznici polažu ulazni test na osnovu kojeg se određuje postojeći nivo znanja španskog jezika i određuje se koji kurs će polaznik pohađati.

Po završetku kursa polaznici polažu završni ispit i dobijaju diplomu/sertifikat.

Online opšti kursevi španskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče španski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva španskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.