O japanskom jeziku

Japanski jezik (japanski: 日本語, Nihongo?) je službeni jezik Japana, a govori se i u delovima Kine i Koreje koji su dugo bili pod japanskom vlašću, kao i u područjima gde živi dosta japanskih emigranata (SAD, Brazil). Nastao je od sledećih reči:

日 (ni, niči) – dan, sunce
本 (hon) – izvor, izvori; knjiga, knjige
語 (go) – reč, jezik, govor
Reč Nihon (Nihon – 日本) znači Japan, a 日本語 (Nihongo) u bukvalnom smislu jezik Japana.

Zbog razvitka u dugogodišnjoj izolaciji (na japanskim ostrvima), teško je naći bilo kakve veze između japanskog i nekog drugog jezika. Japanski zajedno sa rjukju jezicima spada u japansku jezičku porodicu. Priznavanjem rjukju jezika kao posebnih od strane lingvista, japanski jezik se u naučnoj literaturi sve manje svrstava u izolovane jezike, a kad uskoro rjukju jezici budu u potpunosti standarizovani, japanski jezik će i zvanično izaći iz klasifikacije koja ga svrstava u izolovane jezike, a u novoj klasifikaciji će se sa pravom pojaviti kategorija „japanska porodica jezika“.

Posmatrano iz našeg ugla japanski jezik je jedna jako čudna zverka…

To je tačno ali kada se čovek malo dublje uputi u materiju svi ti mitovi o tamo nekom čudnom jeziku padaju u vodu. Za razliku od srpskog i sličnih jezika, japanksi nema padeže, rod, broj, lične zamenice (u “klasičnom” smislu)…

Sve su to gramatičke kategorije koje mi jednostavno podrazumevamo i bez kojih ne možemo da zamislimo normalnu jezičku komunikaciju. Gramatika japanskog jezika je izuzetno jednostavna, postoje osnovni elementi u rečenici koji se međusobno kombinuju na veoma logičan način. To deluje kao igra sa Lego™ kockicama.

O kursevima japanskog jezika

3 nivoa japanskog jezika :

– Početni
– Srednji
– Viši

Program po kom se odrzava nastava je pisanje ,čitanje i komverzacija. Svaki kurs od 30, 40 ili 60 školskih časova sadrži neophodnu gramatiku + konverzaciju, jer vi ućite jezik da bi ste pričali na njemu, a ne samo slušali i ne učestvovali u razgovoru.

UČENJE U MALIM GRUPAMA 2-4 POLAZNIKA

INDIVIDUALNI ČASOVI – DOGOVOR

Online opšti kursevi japanskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče japanski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva japanskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.