Kursevi stranih jezika za firme organizuju se tokom cele godine, u našim ili vašim prostorijama. Posebne pogodnosti za engleski i ruski jezik.

O kursevima stranih jezika za firme

U današnjem poslovnom svetu poznavanje stranih jezika je imperativ. Gotovo je nemoguće poslovati i biti lider na tržištu bez konstantnog ulaganja u nova znanja.

Ukoliko delite naše mišljenje da je od suštinske važnosti ulagati u svoje zaposlene obratite nam se kako bismo utvrdili najbolji način da nagradite vaše zaposlene jer znanje stranog jezika je poklon od neprocenljive vrednosti.

Za modernog uspešnog poslovnog čoveka danas se podrazumeva da govori jedan ili više stranih jezika.

Organizovano i timsko učenje stranih jezika u vašoj firmi izgrađuje i jača timski duh zaposlenih istovremeno pružajući im sticanje jedne od ključnih veština.

Učenje stranog jezika ne mora biti opterećujuća obaveza, umesto toga ostvarite “team building” efekat kroz grupne kurseve.

Škola stranih jezika Sfera nudi vam klasične kurseve – opšte, poslovne i specijalističke, konverzacijske, kao i posebne kombinovane kurseve koji su kreirani prema vašim potrebama i željama.

Svi kursevi se održavaju prema programima koji su usklađeni sa vašim poslovnim aktivnostima. Termini kurseva stranih jezika se usklađuju sa vašim obavezama.

Kursevi se organizuju u standardnim malim grupama ili u vidu individualne ili polu-individualne nastave.

Kursevi stranih jezika za firme održavaju se u prostorijama naše škole ili vaše firme.

Tokom trajanja kursa u svakom trenutku imate uvid u napredak vaših zaposlenih a mi vam obezbeđujemo detaljan izveštaj o toku kursa.

Po završetku kursa stranog jezika polaznici polažu završni ispit na osnov kojeg se izdaje diploma/sertifikat.

Škola stranih jezika Sfera nudi vam posebne pogodnosti za kurseve engleskog i ruskog jezika za firme.

Kursevi su namenjeni svima onima kojima je poznavanje stranog jezika neophodan uslov za obavljanje poslovnih aktivnosti.

Brzo i lako savladavanje stranih jezika sa akcentom na konverzaciji.

Specijalistički kursevi za određene sfere poslovanja.

Mogućnost kombinovanja kurseva po vašoj želji – opšti kurs stranog jezika + specijalistički kurs

Garantujemo vam visokostručno nastavno osoblje sa iskustvom u radu sa firmama