Kursevi francuskog jezika u školi stranih jezika Sfera održavaju se tokom cele godine na svim nivoima, u malim grupama ili u vidu individualne nastave.

O francuskom jeziku

Francuski jezik bio je jezik diplomatije a danas je zvanični jezik Evropske Unije, UN-a i velikog broja međunarodnih organizacija. U Evropi francuski jezik je treći najrasprostranjeniji jezik (posle nemačkog i engleskog).

O kursevima franskog jezika

Škola stranih jezika Sfera organizuje kurseve francuskog jezika tokom cele godine, od početnog A1 nivoa do najvišeg C2 nivoa prema evropskim standardima, kao i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih ispita iz francuskog jezika.

Na svim kursevima francuskog jezika koriste se visoko kvalitetni udžbenici istaknutih izdavača iz Francuske.

Na kursevima francuskog jezika primenjuje se jedinstvena metoda učenja stranog jezika koja se zasniva na komunikativnom pristupu – insistira se na aktivnom učešću svakog polaznika u komunikaciji pri čemu se polaznici usmeravaju i podstiču da koriste svoje novo stečeno znanje ili predznanje koristi u konkretnim situacijama.

O časovima franskog jezika

Časovi su dinamični, aktivni i zanimljivi – cilj nam je da polaznici pre svega zavole francuski jezik i dodatno se zainteresuju za dalje izučavanje. Jedino kroz zajednički rad možemo postići vrhunske rezultate.

Časovi su tematski orijentisani i uzbudljivi čime se polaznici dodatno aktiviraju na časovima i time se proces učenja jezika olakšava. Pre svega profesori pomažu polaznicima da nauče kako se strani jezik uči.

Iako se opšti kursevi francuskog jezika baziraju prvenstveno na komunikaciji, na tečajevima se aktivno razvijaju sve jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Kursevi francuskog jezika organizovani su u malim grupama što omogućava da se posebna pažnja posvećuje svakom polazniku i njegovim individualnim potrebama.

Kroz niz zanimljivih aktivnosti, uz upotrebu adekvatnog audio i video materijala vaše učenje francuskog jezika postaće zabavna i inspirativna aktivnost, a časove nećete želeti da propustite.

Nivoi

Svi nivoi kurseva su u skladu sa propisima Zajedničkog evropskog jezičkog okvira.

A1 – Niveau débutant 1 – početni 1
A2 – Niveau debutant 2 – početni 2
B1 – Niveau moyen 1 – srednji 1
B2 – Niveau moyen 2 – srednji 2
C1 – Niveau avancé 1 – napredni 1
C2 – Niveau avancé 2 – napredni 2

Kursevi se održavaju u standardnim malim grupama do 4 polaznika ili u vidu individualnih i poluindividualnih časova.

FOND ČASOVA 30x45min. 40x45min i 60x45min.
INDIVIDUALNA NASTAVA- fond časova 30x45min. 40x45min i 60x45min.

Pripreme za polaganje međunarodnih testova iz francuskog jezika

Škola stranih jezika Sfera organizuje i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih testova iz francuskog jezika.

Međunarodno priznati ispiti iz francuskog jezika:

1. DELF (Diplôme d’études en langue française A1, A2, B1, B2)

2. DALF (Diplôme approfondi de langue française C1, C2)

Od 1. septembra 2005. godine, ispiti Delf i Dalf su usklađeni sa standardima Saveta Evrope i sastoje se od šest međusobno nezavisnih diploma koje odgovaraju sistemu šest nivoa Zajedničkog evropskog okvira za jezike.

Svaki ispit se sastoji od delova koji vrednuju četiri sposobnosti: usmeno i pismeno razumevanje i usmeno i pismeno izražavanje.

Ove diplome izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske.

Dalf omogućava direktan upis na sve francuske fakultete bez prethodne provere znanja francuskog jezika.

DELF i DALF su zvanične diplome koje izdaje Francusko Ministarstvo prosvete, radi potvrđivanja jezičkih sposobnosti stranih kandidata.

Sastoje se od 6 posebnih ispita (A1, A2, B1, B2, C1, C2) usklađenih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CECRL). Svih 6 koje čine DELF (A1 i A2) i DALF *(C1 i C2) su potpuno nezavisni, a kandidat može po sopstvenom izboru, polagati bilo koji od nivoa.

Na ispitu se ocenjuju četiri sposobnosti znanja:

– usmeno razumevanje
– usmeno izražavanje
– pismeno razumevanje
– pismeno izražavanje

Postoje dve kategorije ispita prilagođene uzrastu i interesovanjima kandidata, DELF za odrasle namenjen odraslima i DELF za učenike (DELF A1, A2, B1 i B2), namenjen učenicima od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Tematski odgovara mladima.

Diplome DELF/DALF prilagođene su uzrastu i interesovanjima kandidata.
Pri upisu na kurs francuskog jezika polaznici polažu ulazni test na osnovu kojeg se određuje postojeći nivo znanja francuskog jezika i određuje se koji kurs će polaznik pohađati.

Po završetku kursa polaznici polažu završni ispit i dobijaju diplomu/sertifikat.

Online opšti kursevi francuskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče francuski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva francuskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.