Učenje kineskog jezika

Kineskim jezikom kao maternjim služi se jedna petina ljudi na svetu. Kineski jezik ima mnogo dijalekata, a najrasprostranjeniji među njima je mandarinski ili Han dijalekat, kojim govori 94% kineske populacije. On se temelji na pekinškom dijalektu i pripada sinotibetanskoj porodici jezika. Kineski tj. standardni mandarinski je takođe jedan od šest službenih jezika Ujedinjenih Nacija.

Učenje kineskog jezika pruža izuzetnu priliku da se upoznate sa jednom drugačijom i raskošnom kulturom. Kina je treća zemlja po veličini u svetu i ističe se sa najdužom neprekinutom civilzacijom i najtrajnijim razvojem kulture u istoriji čovečanstva.

UPIS JE U TOKU.

Online opšti kursevi kineskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče kineski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva kineskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.