Kursevi italijanskog jezika u školi stranih jezika Sfera održavaju se tokom cele godine na svim nivoima, u malim grupama ili u vidu individualne nastave.

Kada si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin!

O italijanskom jeziku

On je lep, milozvučan, mami vas na priču – i zaista italijanski jezik jedan je od najmelodičnijih i najlepših jezika koje možete učiti.

Izrazita popularnost italijanskog jezika samo je jedan od razloga za učenje ovog jezika. Otkrijte mnogo više od toga – uronite u svet zavodljive Italije i kulture i uvidećete zašto se sve veći broj ljudi opredeljuje za učenje italijanskog jezika.

O kursevima italijanskog jezika

Škola stranih jezika Sfera organizuje kurseve italijanskog jezika tokom cele godine, od početnog A1 nivoa do najvišeg C2 nivoa prema evropskim standardima, kao i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih ispita iz italijanskog jezika.

Na svim kursevima italijanskog jezika koriste se visoko kvalitetni udžbenici istaknutih izdavača iz Italije.

Na kursevima italijanskog jezika primenjuje se jedinstvena metoda učenja stranog jezika koja se zasniva na komunikativnom pristupu – insistira se na aktivnom učešću svakog polaznika u komunikaciji pri čemu se polaznici usmeravaju i podstiču da koriste svoje novo stečeno znanje ili predznanje koristi u konkretnim situacijama.

O časovima italijanskog jezika

Časovi su dinamični, aktivni i zanimljivi – cilj nam je da polaznici pre svega zavole italijanski jezik i dodatno se zainteresuju za dalje izučavanje. Jedino kroz zajednički rad možemo postići vrhunske rezultate.

Časovi su tematski orijentisani i uzbudljivi čime se polaznici dodatno aktiviraju na časovima i time se proces učenja jezika olakšava. Pre svega profesori pomažu polaznicima da nauče kako se strani jezik uči.

Iako se opšti kursevi italijanskog jezika baziraju prvenstveno na komunikaciji, na tečajevima se aktivno razvijaju sve jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Kursevi italijanskog jezika organizovani su u malim grupama što omogućava da se posebna pažnja posvećuje svakom polazniku i njegovim individualnim potrebama.

Kroz niz zanimljivih aktivnosti, uz upotrebu adekvatnog audio i video materijala vaše učenje italijanskog jezika postaće zabavna i inspirativna aktivnost, a časove nećete želeti da propustite.

Nivoi

Svi nivoi kurseva su u skladu sa propisima Zajedničkog evropskog jezičkog okvira.

A1 – Početni nivo (Livello elementare)
A2 – Osnovni novo (Livello elementare)
B1 – Srednji nivo (Livello intermedio)
B2 – Viši srednji nivo (Livello intermedio)
C1 – Napredni nivo (Livello avanzato)

Kursevi se održavaju u standardnim malim grupama do 4 polaznika ili u vidu individualnih i poluindividualnih časova.

FOND ČASOVA 30x45min. 40x45min i 60x45min.
INDIVIDUALNA NASTAVA- fond časova 30x45min. 40x45min i 60x45min.

Pripreme za polaganje međunarodnih testova iz italijanskog jezika

Škola stranih jezika Sfera organizuje i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih testova iz italijanskog jezika.

Sertifikati CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) Univerziteta za strance u Peruđi.

Sertifikati CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) Univerziteta za strance u Sijeni.

Sertifikati predstavljaju sertifikat o stepenu poznavanja italijanskog jezika, kao stranog jezika i pokrivaju svih 6 nivoa.

Pri upisu na kurs italijanskog jezika polaznici polažu ulazni test na osnovu kojeg se određuje postojeći nivo znanja italijanskog jezika i određuje se koji kurs će polaznik pohađati.

Po završetku kursa polaznici polažu završni ispit i dobijaju diplomu/sertifikat.

Online opšti kursevi italijanskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče italijanski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva italijanskog jezika:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.