Konverzacijski kurs engleskog jezika u školi stranih jezika Sfera održava se sa ciljem da polaznici poboljšaju sposobnost komunikacije na engleskom jeziku kako u svakodnevnim situacijama.

O konverzacijskom kursu engleskog jezika

Program je dizajniran tako da polaznici sve vreme ostvaruju komunikaciju kako sa profesorom tako i sa ostalim polaznicima na neku od zanimljivih tema koja je istovremeno i korisna.

Najčešći problem prilikom učenja engleskog jezika je komunikacija i spremnost polaznika da svoje znanje upotrebe. Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje engleskog jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada oni sami treba da govore.

Dešava se da polaznik ima visok nivo gramatičkog znanja i vokabulara, ali se teško izražava usmeno. Cilj konverzacijskih kurseva je upravo da pasivno znanje engleskog jezika postane aktivno.

Konverzacijski kursevi engleskog jezika namenjeni su onima:
– koji žele da dodatno usavrše svoje konverzacijske veštine engleskog jezika
– koji žele da se fokusiraju na konverzaciju
– koji žele da osveže prethodno stečeno znanje engleskog jezika nakon kraće ili duže pauze u učenju

Strani jezik se uvek najbolje nauči u neposrednoj komunikaciji.

Intezivni konverzacijski kursevi engleskog

Intenzivni konverzacijski kurs engleskog jezika je namenjen onima koji već poseduju određeno znanje engleskog jezika i žele da to znanje i primene, tj. da tečno i bez barijera razgovaraju na engleskom jeziku sa sa prijateljima ili poslovnim partnerima, izlažu svoje ideje na sastancima, konferencijama i sl. ili da se jednostavno snalaze na turističkim putovanjima.

Vi ćete razgovarati isključivo na engleskom jeziku, i aktivno učestvovati u svakoj aktivnosti na času.
Nastavu dopunjavaju audio i video materiali koji se koriste u radu na časovima i u samostalnom radu.

Koncepcija programa je takva da polaznici sve vreme ostvaruju komunikaciju, bilo u obliku dijaloga sa profesorom i ostalim članovima grupe, bilo u obliku izlaganja na datu temu. tako što se jedna tematska oblast obrađuje više časova i dalje koristi u obradi sledećih tema, što svakako doprinosi boljem i lakšem usvajanju.

Vežbe se uglavnom odnose na poboljšanje sposobnosti razumevanja i govora, gde se veliki broj njih sastoji u slušanju, video igrama, crtanju i ostalim vidovima zabave, i kroz koje se ENGLESKI JEZIK PROGOVARA.

Prednosti konverzacijskih kurseva

– sticanje slobode u korišćenju engleskog jezika
– sticanje samopouzdanja u govoru na stranom jeziku
– oslobađanje od nelagodnosti pri korišćenju engleskog jezika
– uspešno savladavanje najvažnije jezičke veštine

Online konverzacijski kursevi engleskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak
u školu, a pri tome žele da nauče engleski jezik. U ponudi su dva tipa online konverzacijskih kurseva engleskog jezika:

Online konverzacijski kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata
60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni online konverzacijski kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je
uslov za dobijanje sertifikata.

    Pitanja i prijave

    Prijavite se na kurs ili nam postavite upit. Ažurno odgovaramo na svu elektronsku poštu. Ako ostavite broj telefona ubrzo možete očekivati naš poziv.

    Antspam pitanje: