Kurs engleskog jezika za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo specijalistički je kurs engleskog jezika namenjen zaposlenima i studentima u oblasti turizma i ugostiteljstva.

O kursevima engleskog jezika za turističke radnike, ugostitelje

Svi volimo putovanja ali ako Vi imate tu privilegiju da se bavite turizmom i da konstantno putujete a uz to želite da dodatno unapredite svoje veštine, škola stranih jezika Sfera Centar nudi vam specijalističke kurseve engleskog jezika u oblasti turizma i hotelijerstva.

Kurs engleskog jezika za turizam i hotelijerstvo namenjen je pre svega zaposlenima u ovim branšama, osobama koje traže posao i studentima turizma.

Kursevi se održavaju na više nivoa počevši od početnog nivoa uz upotrebu usko specijalizovanih udžbenika istaknutih izdavača.

Budući da se zalažemo za interaktivan i multimedijalni pristup nastavi i učenju stranog jezika, svi kursevi su obogaćeni propratnim materijalima – audio i video materijalima.

Kroz niz konkretnih situacija sa kojima ćete se susresti u radu i na terenu naučite engleski jezik ili dodatno usavršite svoje postojeće znanje engleskog jezika.

Od suštinske važnosti je da su svi časovi dinamični, aktivni i zanimljivi a obrađene teme interesantne i pre svega korisne i primenljive. Na taj način stičete konkretna znanja koja možete primeniti u datim situacijama.

Specijalistički kursevi engleskog jezika za ugostiteljstvo koncipirani su u skladu sa potrebama svakog profesionalca u oblasti ugostiteljstva, pružajući mu adekvatna znanja koja ga osposobljavaju za rad u sredini gde se zahteva visok nivo poznavanja engleskog jezika.

Program kursa engleskog jezika za ugostiteljstvo održava se na više nivoa A1, A2, B1, B2. U nastavi se koriste specijalizovani udžbenici prominentnih izdavača.

Tokom kursa obrađuju se brojne stručne teme kroz koje polaznici stiču naophodno znanje stručne terminologije.

Kao i svi ostali kursevi engleskog jezika u školi stranih jezika Sfera i kurs engleskog jezika za ugostitelje bazira se na komunikativnom pristupu, ne zapostavljajući ni ostale jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Posebne pogodnosti za firme
Želite da ukažete u svoje zaposlene? Organizujte kurs engleskog jezika za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo u vašoj firmi ili našoj školi.

Pogledajte detaljnije informacije o posebnim pogodnostima i prednostima kurseva engleskog jezika za firme.

Online kurs engleskog jezika za turističke radnike i ugostitelje

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče engleski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva:

ONLINE kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

    Pitanja i prijave

    Prijavite se na kurs ili nam postavite upit. Ažurno odgovaramo na svu elektronsku poštu. Ako ostavite broj telefona ubrzo možete očekivati naš poziv.

    Antspam pitanje: