Sfera Centar škola stranih jezika organizuje poslovne kurseve engleskog jezika u prostorijama škole, ili u prostorijama Vaše firme.

O poslovnim kursevima engleskog jezika

Kursevi poslovnog engleskog jezika namenjeni su pre svega poslovnim licima kojima je potrebno da obogate znanje engleskog jezika izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu.

Cilj poslovnih kurseva je osposobljavanje polaznika za elementarnu komunikaciju u različitim oblastima poslovanja.

Svi kursevi poslovnog engleskog stranog jezika su dinamični, intenzivni i praktični.

U ponudi su sledeći kursevi :
– opšti poslovni kursevi engleskog
– specijalistički poslovni kursevi engleskog

Polaznici opšteg kursa poslovnog jezika osposobljavaju se za komuniciranje u najčešćim poslovnim situacijama – poslovna korespondencija, vođenje telefonskih razgovora, sastanci, učešće na seminarima, poslovna putovanja…

KURS JE NAMENJEN:
Ljudima koji su učili engleski a nisu ga progovorili.

U školi CENTAR SFERA naučićete:

– Poslovnu korespodenciju
– Komunikaciju telefonom
– Pisanje izveštaja, ponuda…
– Pisanje CV-a, motivacionog pisma i prijave za posao

Ukoliko su Vaši zaposleni zainteresovani za ENGLESKI JEZIK
POZOVITE NAS! GARANTUJEMO VAŠ USPEH!

Pre početka kursa radi se testiranje gde se određuje nivo znanja, a zatim utvrđujemo šta Vam je slaba strana (vokabular, gramatika, pisanje) nakon čega određujemo program samo za Vas. Grupe su male do 4 polaznika, po završetku kursa Vi ste osposobljeni da komunicirate na engleskom jeziku.

Specijalistički poslovni kurs engleskog jezika

Sfera škola stranih jezika organizuje specijalističke kurseve po posebnim programima za konkretne delatnosti. Specijalistički kursevi namenjeni zaposlenima, osobama koje traže zaposlenje u konkretnoj delatnosti i studentima a kreirani su u cilju razvoja jezičkih kompetencija iz tačno određene oblasti koja je sfera njihovog poslovanja.

Poslovni engleski

Sfera centar za učenje stranih jezika organizuje specijalističke kurseve engleskog jezika iz oblasti:

– Poslovni engleski za ekonomiste i bankare
– Poslovni engleski za menadžere
– Poslovni engleski za pravnike
– Poslovni engleski u marketingu
– Poslovni engleski za lekare i medicinske radnike
– Kurs poslovnog stranog jezika za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo

Da biste pohađali neki od specijalističkih poslovnih kurseva engleskog jezika morate imati predznanje na nivou Upper-intermediate opšteg engleskog jezika.

Za sve poslovne ljude koji žele da progovore strani jezik.

Dobijate 3 kursa – plaćate JEDAN kurs:
OSNOVNI + POSLOVNI + KONVERZACIJA

Mi radimo posebno program za svakog polaznika – cilj nam je da progovorite strani jezik.

Poslovni engleski za pravnike

PRAVNI 1 – Kurs engleskig jezika predstavlja uvod u pravnu terminologiju pri čemu se stavlja akcenat na poslovno pravo. Na kursu se koriste udžbenici i vežbanke najistaknutijih izdavača, članci iz prominentnih novina i časopisa. Po završetku kursa polaznici dobijaju sertifikat/diplomu sa ocenom i nivom znanja.

Engleski jezik za ekonomiste, bankare, menadžere

Kurs je namenjen svima koji se bave finansijama, zaposlenima u oblasti ekonomije i bankarstva. Kurs podrazumeva učenje iz oblasti međunarodne trgovine, kreditnih poslova i računovodstva.

Kurs engleskog jezika za lekare i medicinsko osoblje

Kurs engleskog jezika je namenjen svima koji se bave poslom iz oblasti medicine. U koliko vam je potreban poslovni kurs bilo zbog raznih seminara ili komunikacije

INDIVIDUALNI ČASOVI – radimo poseban program samo za Vas.

Online poslovni kursevi engleskog jezika

Kursevi su namenjemi polaznicima koji nemaju vremena za odlazak u školu, a pri tome žele da nauče engleski jezik. U ponudi su dva tipa online kurseva engleskog jezika:

ONLINE poslovni kurs za firme

Može biti u grupi od 4-6 polaznika. Jedan nivo obuhvata 60 ili 30 školskih časova, a namenjen je ljudima zaposlenim u firmama i drugim institucijama.

Individualni ONLINE poslovni kurs

Online polaznik može da izabere fond časova od 20, 30, ili 60 školskih časova.

Nakon odslušanog kursa, online polaznik polaze ispit, a položen ispit je uslov za dobijanje sertifikata.

    Pitanja i prijave

    Prijavite se na kurs ili nam postavite upit. Ažurno odgovaramo na svu elektronsku poštu. Ako ostavite broj telefona ubrzo možete očekivati naš poziv.

    Antspam pitanje: