VRSTA KURSA

FOND ČASOVA

TRAJANJE KURSA

CENA

KURS ENGLESKOG JEZIKA

NIVO: A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2, B2/1 i B2/2
GRUPE: 4-6 polaznika

30 časova

2 meseca

120 €

NIVO: A1, A2, B1 i B2
GRUPE: 4-6 polaznika

60 časova

4 meseca

249 €

NIVO: A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2, B2/1 i B2/2
POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

30 časova

2 meseca

160 €

NIVO: C1, C2
POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

50 časova

3 meseca

280 €

KURS NEMAČKOG JEZIKA

NIVO: A1/1; A1/2; A2/1; A2/2;
B1/1; B1/2; B2/1; B2/2
GRUPE: 4-6 polaznika

30 časova

2 meseca

120 €

NIVO: A1, A2, B1 i B2
GRUPE: 4-6 polaznika

60 časova

4 meseca

249 €

KONVERZACIJSKI KURSEVI

GRUPE do 4 polaznika

30 časova

2 meseca

120 €

KURS MAĐARSKOG JEZIKA – PRIPREMA ZA DRŽAVLJANSTVO

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

50 časova

3 meseca

299 €

KURSEVI ŠVEDSKOG, HOLANDSKOG, NORVEŠKOG I PORTUGALSKOG JEZIKA

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

30 časova

2 meseca

220 €

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

50 časova

3 meseca

369 €

KURSEVI JAPANSKOG, KINESKOG I ARAPSKOG JEZIKA

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

30 časova

2 meseca

200 €

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

50 časova

3 meseca

339 €

KURSEVI ITALIJANSKOG, GRČKOG, ŠPANSKOG I RUSKOG JEZIKA

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

30 časova

2 meseca

180 €

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

50 časova

3 meseca

300 €

KURS SLOVENAČKOG JEZIKA

NIVO: A1, A2, B1
GRUPE: 4-6 polaznika

40 časova

2,5 meseca

169 €

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA: 2-3 polaznika

50 časova

3 meseca

290 €

INDIVIDUALNA NASTAVA

INDIVIDUALNA NASTAVA

20 časova

210€/AKCIJA 160€

INDIVIDUALNA NASTAVA

30 časova

360 €

INDIVIDUALNA NASTAVA

50 časova

560 €

KURS SRPSKOG ZA STRANCE

INDIVIDUALNA NASTAVA

20 časova

2 meseca

250 €

INDIVIDUALNA NASTAVA

40 časova

2,5 meseca

450 €

ONLINE NASTAVA

ONLINE NASTAVA

20 časova

210 €

ONLINE NASTAVA

30 časova

360 €

– Sve cene su date u eurima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

– Prijava online popust 5%

– Za plaćanje celog iznosa 5% popust

– Pordični popust 10%Antspam pitanje: